رژیم غذایی خوردن به تناسب گروه خون

تدوین گر این برنامه می گوید رژیم غذایی بر اساس وضعیت متابولیک فرد متفاوت است و تمام افراد را بر اساس گروه خون شان طبقه بندی می کنند.

و می گویند آنتی بادی روی سطح گلبولها در گروه خونی مختلف با هم فرق می کند.

و هر کدام از این آنتی بادی ها به آنتی ژن های غذایی خاصی واکنش می دهند و اگر فرد غذایی بخورد که برای گروه خونی او مناسب باشد.

لاغر می شود. ارزش غذایی رژیم های غذایی توصیه شده ( ۱۵۰۰ – ۱۸۰۰ کالری ) می باشد

گروه خونی O: این گروه از نظر تکاملی قدیمی تر هستند.

لذا غذاهای دارای گوشت قرمز و کربوهیدرات پائین به همراه کمی غلات و بدون گندم مناسب است.

گروه خونی  :Aافراد این گروه از نظر تکاملی جوان تر هستند و سبزیجات را بهتر تحمل می کنند توصیه می شود.

از یک رژیم غذایی گیاه خواری با کربوهیدرات زیاد و چربی کم استفاده کنند.

گروه خونی B: افراد این گروه زمانی ظهور کرده اند
که نژاد ها از افریقا، اروپا، آسیا و امریکا با یکدیگر ادغام شده اند افراد این گروه رژیم غذایی متعادل

پیشنهاد مطالعه
پاکسازی ریه ها با این غذاهای خوشمزه

تری را تحمل می کنند که شامل انواع سبزیجات، میوه ها، فراورده های لبنی، غلات و گوشت است.

گروه خونی :AB این گروه حاصل مخلوط شدن گروهای خونی دیگر است
و در غذا خوردن محدودیت کمتری دارند و غذاهای بیشتری را تحمل می کنند.

این رژیم غذایی هیچ گونه مبنای علمی ندارد یک اشکال عمده این گروه خونی محدود کردن لبنیات برای گروه های خونی A , O  است.


خانم مریم سبکتکین

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

(عضو هیات مدیره انجمن تغذیه اصفهان)

ارتباط تلگرام @s_diet

پیج اینستاگرام :

rejim_darmani_saboktakin