آووکادو

باید بدانید که آووکادوها یکی از سالم ترین محصولات طبیعی هستند،چرا که در صورت استفاده از آفت کش ها نیز آووکادوها به دلیل پوشش سختی که دارند، آلوده نمی شوند.