خواب ناکافی شبانه و افزایش وزن

مثلاً به آماده کردن لباسی که در روز بعد، قصد پوشیدن اون رو دارید، بپردازید. یا به یک موسیقی آرامشبخش گوش کنید و یا کتاب بخوانید یا حتی دوش بگیرید. در این یک ساعت باید محیط رو آرام و برای خواب مهیا کنید.