توصیه های تغذیه ای در دوره شیمی درمانی

توصیه های تغذیه ای در دوره شیمی درمانی: ۱دارو های خوراکی شیمی درمانی را به همراه شیر و یا داروهای آنتی اسید مصرف نمایید. ۲اقداماتی از قبیل پیاده روی، گفتگو با دیگران، فیلم دیدن، گوش کردن به موسیقی و … میتواند در افزایش روحیه بیمار و کاهش عوارض شیمی درمانی نقش داشته باشد. ۳به طور […]