تغذیه چه نقشی در برابر بیماری کرونا دارد؟رابطه مستقیمی بین نوع تغذیه و سیستم ایمنی بدن

تغذیه چه نقشی در برابر بیماری کرونا دارد؟ رابطه مستقیمی بین نوع تغذیه و سیستم ایمنی بدن وجود دارد. سیستم ایمنی مجموعه ای از سلول ها و اجزایی است که باعث حفاظت بدن در برابر بیماری ها شده و در صورت بروز بیماری باعث بهبودی و سلامتی می شود. وظیفه ی اصلی سیستم ایمنی تخریب […]