برچسب: خواب ناکافی شبانه و افزایش وزن

راهنمای تغذیه ای مادر باردار

راهنمای تغذیه ای مادر باردار

مصرف روغن ها محدود و ۶ واحد در روز که حدود ۵گرم در هر واحد میشود. گروه قندها حدود ۴ واحد و هر واحد ۵ گرم است.

خواب ناکافی شبانه و افزایش وزن

خواب ناکافی شبانه و افزایش وزن

مثلاً به آماده کردن لباسی که در روز بعد، قصد پوشیدن اون رو دارید، بپردازید. یا به یک موسیقی آرامشبخش گوش کنید و یا کتاب بخوانید یا حتی دوش بگیرید. در این یک ساعت باید محیط رو آرام و برای خواب مهیا کنید.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس