خوراکی های خنک کننده بدن

خوراکی های خنک کننده بدن | لیموترش: حتماً می‌دانید که در هر فصلی از سال باید به میزان کافی آب نوشید.اما در فصل تابستان به علت گرمای هوا این نیاز پررنگ‌تر می‌شود.