خوراکی های تابستانی

خوراکی های تابستانی |راز وزن کم کردن در انتخاب غذاهای سالم و مصرف کالری کمتر از حدی است که بدن تان می سوزاند. و اینکه هنگام تابستان، وقتی به دلیل گرما تمایل فرد به غذاهای سنگین و پرچرب کمتر می شود، زمان خوبی برای لاغر شدن است.