رژیم غذایی ماکروبیوتیک

کسانی که از رژیم غذایی ماکروبیوتیک استفاده میکنند به طور منظم غذا می خورند، غذاها را به خوبی میجوند، به بدن خود گوش فرا می دهند،فعال هستند، و چشم انداز ذهنی مثبت و سرزنده خود را همچنان حفظ می کنند.