موادی که نباید خورد

هر چند همان‌ طور که گفتیم تحقیقات جامعی درباره تاثیرات مثبت این رژیم انجام نشده‌ است، اما با توجه به حذف کامل غذاهای فرآوری‌ شده از سبد خوراکی افراد می‌توان انتظار آثار بسیار مثبت آن در سلامت و زندگی افرادی که از این رژیم استفاده می‌کنند را داشت.