رژیم غذایی چیست؟

خوراک روزانه یا غذای معمول یا رژیم غذایی مجموعهٔ خوراکی است که یکموجود زنده یا شخص مصرف می‌کند.