متخصص تغذیه تهران | تغذیه بیماران سرطانی

۲۰ نکته مهم در تغذیه بیماران سرطانی ۱سعی کنید در طی روز ۳ وعده اصلی و ۳ میان وعده در رژیم غذایی بیماران سرطانی قرار دهید، وعده های غذایی در حجم کم و دفعات زیاد برای این بیماران توصیه میشود. ۲در طول روز ۶ تا ۸ لیوان آب و آبمیوه های طبیعی را در برنامه […]