تاثیر مصرف تخم مرغ در سلامت مادران باردار

از اهمیت تغذیه دوران بارداری بدانید؟ تغذیه‌ی دوران بارداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا بدن مادر و جنین از لحاظ مواد مغذیی باید تامین شود. زنان باردار به نسبت زنان دیگر باید مقدار کالری بیش‌تری را دریافت کنند. یک مادر باردار جهت انجام فعالیت‌های متابولیسمی بدن خود و جنین باید حدودا ۲۰۰ تا ۳۰۰ کالری در […]