مواد غذایی مفید در فصل تابستان

مواد غذایی مفید در فصل تابستان |مواد غذایی مفید در این فصل کدام‌اند؟
توصیه می‌شود در فصل تابستان از خنکی‌جات (مانند آب‌دوغ خیار، ماست، خیار و کمی نان، سبزیجات خنک مانند خیار، کاهو، کدو خورشتی (سبز)، گشنیز، اسفناج، ماست و اسفناج) استفاده شود.