متخصص تغذیه تهران | نقش رژیم غذایی در بیماریهای کلیوی

نقش رژیم غذایی در بیماریهای کلیوی در بیماریهای کلیوی بر اساس میزان آسیبی که به این عضو وارد می­شود، نوع غذاهایی که باید مصرف شود متفاوت خواهد بود. دکتر تغذیه بر اساس میزان پیشرفت بیماری و آسیبی که به کلیه وارد شده است، می ­تواند بیمار را برای داشتن یک رژیم اصولی راهنمایی کند. رژیم renal […]