نقش کالری ها در رژیم بارداری

کودک در حال رشد شما به مواد معدنی و ویتامین‌های بدن شما احتیاج دارد. بنابراین ممکن است سلامت شما به خطر افتد.