ارتباط چاقی کودکان و صرف صبحانه

نتایج تحقیقات دانشمندان اروپایی روی ارتباط چاقی کودکان و صرف صبحانه خانوادگی حاکی از آن است
که کودکانی که وعده‎های شام و صبحانه را همراه با خانواده صرف می‎کنند، کمتر دچار چاقی یا اضافه وزن می‌شوند.
آن‎ها بر این باورند که صرف غذا در کنار خانواده منجر به پیروی از یک الگوی
غذا خوردن سالم می‎شود و این امکان را برای پدر و مادر فراهم می‎کند تا بر روی غذا خوردن فرزندشان نظارت داشته باشند.

بر اساس نتایج حاصل ازاین تحقیق، کودکانی که پنج یا هفت روز از هفته، صبحانه یا شام را در کنار خانواده صرف می‎کنند،
نسبت به کودکانی که دفعات کمتری برای صرف غذا در کنار خانواده هستند، کمتر دچار اضافه وزن می‌شوند.

ارتباط چاقی کودکان و صرف صبحانه
همچنین در تحقیقاتی که بر روی ۸۰۰۰ کودک از ۸ کشور مختلف صورت گرفت،
از والدین آنان درباره تعداد وعده های غذایی که همراه با هم غذا صرف می‎کنند،
سوال شد. علاوه بر آن بر روی قد و وزن این کودکان نیز تحقیق شد.

نتیجه حاصل از آن این بود که، کودکانی که در هفته ۵ الی ۷ بار همراه با خانواده
در وعده صبحانه حاضر شده بودند در مقایسه با کودکانی که بیشتر تنها صبحانه خورده بودند، ۴۰ درصد کمتر دچار اضافه وزن بودند.
با این حال کودکانی که با پدر و مادر خود در وعده ناهار همراه بودند ۲۰

پیشنهاد مطالعه
3 نوع مواد غذایی مضر

درصد کمتر به اضافه وزن دچار می شدند و همراهی در زمان شام خوردن احتمال اضافه وزن را تا ۳۰ درصد کاهش می داد.
آن چه می توان از این تحقیقات نتیجه گرفت، این است که صرف وعده‎های غذایی در کنار خانواده
به خصوص وعده‎های صبحانه و شام به شدت در وضعیت وزن سالم کودکان و عدم چاقی موثر است.
تحقیق مذکور در کشورهایی نظیر نروژ، هلند، یونان، بلژیک، مجارستان، اسپانیا، سوئیس و اسلوونی انجام شده است.