کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه کیست؟ یک کارشناس تغذیه متخصص در زمینه غذا و تغذیه است. آنها به مردم توصیه می کنند که چه غذایی بخورند تا بتوانند سبک زندگی سالم را طی کنند یا به یک هدف خاص مرتبط با سلامتی برسند. آنها در بسیاری از محیط ها از جمله بیمارستان ها ، کافه ها ، خانه […]