تفاوت بین یک متخصص تغذیه و یک کارشناس  تغذیه چیست؟ متخصص تغذیه و کارشناسان تغذیه ، سلامتی مشتریان خود را ارزیابی می کنند. و بر اساس یافته های خود ، آنها به مشتریانی توصیه می کنند که کدام غذاها را بخورند. هر دو متخصص در زمینه غذا و رژیم هستند و هر دو حرفه حرفه […]