برچسب: تغذیه در فصل گرما

نکات مهم در تغذیه فصل گرما

نکات مهم در تغذیه فصل گرما

نکات مهم در تغذیه فصل گرما |برای بهبود تغذیه در فصل گرما در فضای خنک غذا بخورید هنگامی که وقت خوردن غذا می رسد، محیط اطراف را خنک کنید یا در فضای خنک غذا بخورید.

نکات مهم برای تغذیه در فصل گرما

تغذیه در فصل گرما

 در فضای خنک غذا بخورید تغذیه در فصل گرما | هنگامی که وقت خوردن غذا می رسد، محیط اطراف را خنک کنید یا در فضای خنک غذا بخورید. غذا خوردن زیر آفتاب در هوای گرم اصلاً مناسب نیست. حتماً جای سایه و خنک را انتخاب کنید. غذاها هم نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار […]

اجرا شده توسط: همیار وردپرس