متخصص تغذیه تهران | زمان بندی مناسب برای صرف وعده های غذایی ....

آیا زمان بندی برای صرف وعده های غذایی مهم است؟ زمان بندی برای وعده های غذایی | بدن ما دارای یک ساعت بیولوژیکی می باشد . و ریتم شبانه روزی دقیقی دارد که فعالیت های زیستی بدن را به صورت یک چرخه انجام می دهد. علاوه بر اینکه کالری مواد غذایی و غذایی که می […]